KẾT NỐI VÌ NHÀ NÔNG - NƠI CHỌN GIỐNG HÀNG ĐẦU
0919 45 30 79 0971 28 38 99 0947 30 33 50
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
04
0001
Sản phẩm
Bò BBB Bến tre

Bò BBB Bến tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Thịt Chất Lượng Bến Tre

Bò Thịt Chất Lượng Bến Tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Brahman Ba Tri

Bò Brahman Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Giống Chất Lượng Ba Tri

Bò Giống Chất Lượng Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Giống Chất Lượng Bến Tre

Bò Giống Chất Lượng Bến Tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Giống Bến tre

Bò Giống Bến tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Brahman Bến tre

Bò Brahman Bến tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Giống Ba Tri

Bò Giống Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BBB BA TRI

BÒ BBB BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BBB CHẤT LƯỢNG BẾN TRE

BÒ BBB CHẤT LƯỢNG BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

RED ANGUS BA TRI

RED ANGUS BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ RED ANGUS BẾN TRE

BÒ RED ANGUS BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BRAHMAN BẾN TRE

BÒ BRAHMAN BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ GIỐNG CHẤT LƯỢNG BA TRI

BÒ GIỐNG CHẤT LƯỢNG BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

RED ANGUS BA TRI BẾN TRE

RED ANGUS BA TRI BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ GIỐNG BA TRI

BÒ GIỐNG BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

Hotline: 0919 45 30 79
Hotline: 0919 45 30 79
Hotline 2: 0971 28 38 99
Hotline 3: 0947 30 33 50
Chỉ đường SMS: 0919 45 30 79 SMS 2: 0971 28 38 99 SMS 3: 0947 30 33 50
icon zalo

BÒ BA TRI

HTX NÔNG NGHIỆP MỸ CHÁNH

TRẠI BÒ BA TRI