KẾT NỐI VÌ NHÀ NÔNG - NƠI CHỌN GIỐNG HÀNG ĐẦU
0919 45 30 79 0971 28 38 99 0947 30 33 50
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
05
02
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
0001
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
BÒ BRAHMAN
Bò Brahman bến tre

Bò Brahman bến tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ Grahman Uy Tính tại Ba Tri

BÒ Grahman Uy Tính tại Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Grahman Ba Tri Bến Tre

Bò Grahman Ba Tri Bến Tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BRAHMAN MỸ CHÁNH BẾN TRE

BÒ BRAHMAN MỸ CHÁNH BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ Grahman Ba Tri

BÒ Grahman Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Brahman 02

Bò Brahman 02

Liên hệ: 0919 45 30 79

Hotline: 0919 45 30 79
Hotline: 0919 45 30 79
Hotline 2: 0971 28 38 99
Hotline 3: 0947 30 33 50
Chỉ đường SMS: 0919 45 30 79 SMS 2: 0971 28 38 99 SMS 3: 0947 30 33 50
icon zalo

Trại bò giống ở Bến Tre

Trại bò Tấn Thanh Ba Tri

Trại bò giống Ba Tri Bến Tre