KẾT NỐI VÌ NHÀ NÔNG - NƠI CHỌN GIỐNG HÀNG ĐẦU
0919 45 30 79 0971 28 38 99 0947 30 33 50
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
05
02
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
0001
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Sản phẩm
BÒ BBB CHẤT LƯỢNG BA TRI

BÒ BBB CHẤT LƯỢNG BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ GIỐNG KEM PHÁP

BÒ GIỐNG KEM PHÁP

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ GIỐNG BBB CHẤT LƯỢNG BẾN TRE

BÒ GIỐNG BBB CHẤT LƯỢNG BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ LAI SIND BA TRI BẾN TRE

BÒ LAI SIND BA TRI BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BBB TRẮNG BẾN TRE

BÒ BBB TRẮNG BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BBB GIỐNG BẾN TRE

BÒ BBB GIỐNG BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ BBB BA TRI BẾN TRE

BÒ BBB BA TRI BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ KEM PHÁP BA TRI BẾN TRE

BÒ KEM PHÁP BA TRI BẾN TRE

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò BBB hướng thịt

Bò BBB hướng thịt

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ GIỐNG LAI SIND BA TRI

BÒ GIỐNG LAI SIND BA TRI

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò red angus

Bò red angus

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Giống BBB

Bò Giống BBB

Liên hệ: 0919 45 30 79

Bò Brahman bến tre

Bò Brahman bến tre

Liên hệ: 0919 45 30 79

BÒ Grahman Uy Tính tại Ba Tri

BÒ Grahman Uy Tính tại Ba Tri

Liên hệ: 0919 45 30 79

Hotline: 0919 45 30 79
Hotline: 0919 45 30 79
Hotline 2: 0971 28 38 99
Hotline 3: 0947 30 33 50
Chỉ đường SMS: 0919 45 30 79 SMS 2: 0971 28 38 99 SMS 3: 0947 30 33 50
icon zalo

BÒ BA TRI

HTX NÔNG NGHIỆP MỸ CHÁNH

TRẠI BÒ BA TRI