KẾT NỐI VÌ NHÀ NÔNG - NƠI CHỌN GIỐNG HÀNG ĐẦU
0919 45 30 79 0971 28 38 99 0947 30 33 50
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Chánh
04
0001
Mỹ Chánh thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Hợp tác xã nông nghiệp xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri được thành lập và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý và hoạt động. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Hợp tác xã là chăn nuôi, tiêu thụ và thực hiện các dịch vụ thú y; mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc. Ban đầu, Hợp tác xã có 50 thành viên, quy mô nuôi 250 con bò nái sinh sản; tổng vốn điều lệ là 100 triệu đồng do các thành viên đóng góp.

Đối tượng kết nạp thành viên là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã có chăn nuôi, thu mua, tiêu thụ bò, trâu, tự nguyện đăng ký tham gia, tán thành điều lệ và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Hợp tác xã.

Hợp tác xã được thành lập nhằm hợp tác, tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường; giữ gìn và phát triển thương hiệu Bò Ba Tri, trâu giống tốt; bò, trâu thương phẩm sạch, an toàn; phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập và việc làm cho thành viên.

                   Trà Dũng

Bài viết liên quan

HTX nông nghiệp Mỹ Chánh, chăn nuôi hướng đến nhu cầu thị trường

HTX Mỹ Chánh nâng tầm thương hiệu “bò Ba Tri”

Xây dựng thương hiệu 'Bò Ba Tri'

Lối mở cho nhãn hiệu “Bò Ba Tri”

Hotline: 0919 45 30 79
Hotline: 0919 45 30 79
Hotline 2: 0971 28 38 99
Hotline 3: 0947 30 33 50
Chỉ đường SMS: 0919 45 30 79 SMS 2: 0971 28 38 99 SMS 3: 0947 30 33 50
icon zalo

BÒ BA TRI

THƯƠNG HIỆU BÒ BA TRI

BÒ GIỐNG BA TRI